Passadeira Melissa / Cor 220 – Arezzo Tok / Arezzo Tok (1.01.059202)

Passadeira Melissa / Cor 003 – Branco UV / Branco UV

Cores

003 – Branco UV | Branco UV

154 – Branco UV | Preto 3D
220 – Arezzo Tok | Arezzo Tok

Medidas